Tháng Mười Một 30, 2020

Ai đứng sau các video nội dung nhảm nhí trên Youtube Việt Nam?

Nhiều công ty lớn có chức năng quản lý, tư vấn về nội dung cho các YouTuber ở Việt Nam. Đây là đầu mối để các […]
Tháng Mười Hai 3, 2020

Top các video trên YouTube và người sáng tạo hàng đầu của năm 2020

YouTube đã công bố danh sách hàng năm các video và người sáng tạo hàng đầu trên nền tảng này, đó là các nội dung thu […]