Tháng Mười Một 25, 2020

Social Marketers: Tất cả những gì bạn cần biết về Gen Z trong Marketing (P1)

Với tỉ lệ khoảng 30% dân số toàn cầu, Gen Z đang được xem là thế hệ đón đầu xu hướng. Dưới đây là những điều […]
Tháng Mười Một 26, 2020

Social Marketers: Tất cả những gì bạn cần biết về Gen Z trong Marketing (P2)

Với tỉ lệ khoảng 30% dân số toàn cầu, Gen Z đang được xem là thế hệ đón đầu xu hướng. Dưới đây là những điều […]